_

اعضاء هیأت مدیره

اعضاء هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری پارلا اسکان تبریز نو

رئیس هیأت مدیره

خانم مریم حمیدی

مدیرعامل

آقای یوسف حمیدی

عضو هیأت مدیره

آقای مجید واحد استیار

خانه هیئت مدیرهتماسارتباط با ما اطلاعیه ها